Shorthanded Sailing Norway inviterer til siste samling før sesongen starter og på programmet står foredrag av Mads Christensen fra Frivind.no. Vær, vind og rutevalg er aktuelt for alle seilere, menspesielt for regattaseilere og dette kan ofte påvirke det endelige resultatet i like stor grad som hvor flink man er til å trimme båt og seil. Møtet holdes 27. mars på Dronningen.
Invitasjonen fra Shorthanded Sailing Norway:

Vær og vind – kunnskap for å kunne legge en strategi

Ved Mads Christensen – Frivind.no

Tid: Tirsdag 27. mars. Middag fra kl 1700, program fra kl 1800
Sted: Dronningen, Huk Aveny 1, Bygdøy, Oslo

Shorthanded Sailing Norway inviterer for siste gang i vinter til en oppbyggelig samling på Dronningen – tirsdag 27. mars. Denne gangen dreier det seg om vær og vind – og om hvordan man skal bruke kunnskap om dette til å lage en strategi for regattaen – og å tolke værsignalene man får underveis.

Mads Christensen i Frivind.no sier dette om hva han vil gjennomgå:

Detaljert informasjon om vær og vind er av stor betydning for enhver regattaseiler, både for å være forberedt på forholdene som er i vente og for å dra nytte av de forholdene man får underveis. For enkelte regattaer vil ofte rutevalget har vel så stor, eller større, betydning for resultatet enn hva det seiltekniske har.

I løpet av kvelden går vi igjennom det mest grunnleggende en regattaseiler trenger å vite om vær, vind og rutevalg.

Vi starter på stor skala og ser hvordan værsystemene henger sammen og hvorfor vi får de forholdene vi får. Deretter går vi inn på hvordan været varsles, og hvordan vi skal få oversikt over dette før og under en seilas. Etter dette ser vi nærmere på vær ruting for kortere regattaer i Norge. Hvordan muligheter og begrensninger som ligger i dette, og ikke minst hvordan det gjøres.

Til slutt vil vi også ta en kort innføring på forskjellen mellom vær ruting på korte og lange seilaser.

Oris: 150,- for enkeltgang og 300,- for medlemskap (med tilgang til alle samlinger på land)

Spis middag først

Vi legger stor vekt på det sosiale denne siste kvelden med middag fra kl. 17 til 18 for dem som ønsker (egen påmelding) Programmet er fra 1800 til 2100. En god pause med gratis kaffe og kake til alle deltagerne.

Middag koster kr. 100,-

Påmelding her, ikke senere enn mandag 26. mars kl. 1600