Foto: Volvo Ocean Race

Telefonica seilte den 4. etappen med en ekstra stormfokk, men slipper allikevel straff med bakgrunn i uklarheter i reglementet. Protesten som ble lagt inn mot Telefonica fra målerne ble derfor avvist. Protesten som ble lagt inn mot Telefonica av målerne i Volvo Ocean Race, ble i går avvist. Bakgrunnen for avgjørelsen er at man har lagt Telefonica sin forklaring til grunn og akseptert at sammenlagtlederen trodde de handlet i hehold til reglene.

Stridens kjerne er beskrivelsen av antall seil man kan ha ombord og kombinasjonen av disse. Før starten fra Sanya 18 februar henvendte Telefonica seg til målerne med forespørsel om tolkning av reglene for seilgarderoben og antallet stormfokker man kunne ha ombord. Etter henvendelse til sjefsmåler fikk laget svar at antallet stormseil i garderoben var en minimumsbegrensning og ikke en maksimumsbegrensning.

Når det står at seilgarderoben skal bestå av en stormfokk ble dette altså tolket som “minimum en stormfokk” og ikke “maksimum en stormfokk”.

Telefonicas seilgarderobe ble sjekket ut av måleren med en stormfokk for mye uten kommentarer og alt virket derfor å være i orden. Seilgarderoben ble sjekket på nytt i Auckland uten kommentarer fra måleren.

Den internasjonale juryen har derfor kommet frem til at Telefonica handlet i beste mening og at regattaorganisasjonen hadde godkjent seilgarderoben til tross for at den ikke var i henhold til reglene. Protesten blir derfor avvist, men samtidig blir det nok en god oppvask blant målerne…