Foto: Meredith Block Photo

Som de fleste sikkert allerede har fått med seg holdt Farr30-klassen VM med fullt trykk i Båstad rundt månedskiftet. Sailing Anarchy var på plass og her er deres sammendrag. Veldig bra video, men du kan med fordel spole over de første 2:10 som bare er tull.