TP52 står etter mer enn 10 år som aktiv klasse igjen som en av de mer vellykkede box-reglene gjennom tidene. Klassen så ditt lys som et konsept med øye på Transpacific Race fra vestkysten av USA til Hawai, men har etterhvert blitt spisset mer og mer mot bane-seiling.

Nå er man i ferd med å dra i gang en entype-klasse basert på pluggen til TP52’en Sled, men med mer seil og mindre vekt enn TP52’ene. Det kan vel ikke bli feil? 

A new sailing class is hitting the West coast of the U.S in 2017 The Pac52 is a 52’ monohull sailboat. They are a carbon fiber hull built out of a latest generation TP52 hull mold. Each boat is fitted with a carbon fiber mast, boom, carbon fiber rigging and a fixed steel keel fin with a lead bulb. With a Spartan interior they have basic accommodations for coastal and offshore sailing. The single rudder can be either tiller or wheel steered. The class will race in a one design format, without any rating or time allowance. This is accomplished with a Box rule which utilizes the ORR Measurement system to equalize the boats. For more information visit www.pac52class.com or contact julie@pac52class.com